Olej obróbczy

Oleje obróbcze zwane także chłodziwem możemy podzielić na mieszalne z wodą, emulgujące oraz nieemulgujące. Ich zadaniem jest chłodzenie oraz smarowanie podczas procesów obróbki takich jak na przykład: szlifowanie, toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie. Coraz większy nacisk kładzie się na kwestię ekologii w związku z czym wyklucza się stosowanie w składzie związków chloru. Ważne jest, szczególnie w przypadku olejów produkowanych na bazie mineralnej, aby produkt cechował się wysoką odpornością na skażenie mikrobiologiczne.

Najpopularniejsze chłodziwa to:

1

Oleje emulgujące

Orlen Emulgol ES–12
Jasol Water Metal Working ES -12
Jasol RevCut 70
Naftochem Emulkol PS

2

Oleje nieemulgujące

Orlen ACP-3E (bez związków chloru)
Jasol Metal Working ACP 3